اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای صنفی _ رفاهی دانشجویان دانشگاه لرستان

۱۳۹۸/۰۱/۲۵

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند ثبت نام داوطلبان جهت انتخابات شورای صنفی _ رفاهی دانشجویان، از روز یکشنبه 25 فروردین 98 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 27 فروردین 98 انجام می شود.

مدارک مورد نیاز:

تصویر کارنامه کل.

تصویر کارت دانشجویی.                                                              

شرایط داوطلبان:

1_ گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی.

2_ دارابودن حداقل معدل کل 13 برای دانشجویان کارشناسی، 15 برای دانشجویان کارشناسی ارشد و 17 برای دانشجویان مقطع دکتری.

3_ مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیرمتوالی.

4_ نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انظباطی دانشگاه.

5_ عدم عضویت در شورای مرکزی تشکلهای اسلامی دارای مجوز در مؤسسه.

6_ مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود،کمتر از دو ترم نباشد.

 تبصره: دانشجویان مقاطع تحصیلی تکمیلی از ابتدای ورود به مؤسسه، امکان شرکت در انتخابات را دارا هستند.

محل ثبت نام:

حوزه مدیریت امور دانشجویی.

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: دفتر امور عمومی دانشکده.

دفتر سرپرستی خوابگاههای ولیعصر(عج)،فاطمیه و کمالوند.

الف_ حوزه های  انتخابات شورای صنفی دانشکده ها:

1_ حوزه دانشکده فنی و مهندسی: یک نفر انتخاب خواهد شد.

2_ حوزه دانشکده علوم اقتصادی و اداری: یک نفر انتخاب خواهد شد.

3_ حوزه دانشکده علوم پایه: یک نفر انتخاب خواهد شد.

4_ حوزه دانشکده دامپزشکی: یک نفر انتخاب خواهد شد.

5_ حوزه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: یک نفر انتخاب خواهد شد.

6_ حوزه دانشکده ادبیات و علوم انسانی: یک نفر انتخاب خواهد شد.

ب_ حوزه های انتخابات شورای صنفی خوابگاه ها:

1_ حوزه مجتمع خوابگاهی سایت مرکزی:  یک نفر انتخاب خواهد شد.

2_ حوزه مجتمع خوابگاهی فاطمیه (س): یک نفر انتخاب خواهد شد.

3_ مجتمع خوابگاهی ولیعصر (عج) شماره 1، 2 و 3:  یک نفر انتخاب خواهد شد.

ضمناً داوطلبان محترم شورای صنفی توجه داشته باشند که منتخبین از هیچ گونه مزایای خاصی نسبت به سایر دانشجویان برخوردار نیستند.

کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی _ رفاهی دانشگاه لرستان

 

 ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ - ۰۰:۰۰
۴۴۳ بازدید