اطلاعیه

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون (سهیمه استعدادهای درخشان) دانشجوی دکتری تخصصی (PhD.) دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی 99-1398

۱۳۹۸/۰۲/۰۹

 

به اطلاع کلیه متقاضیان استفاده از فرصت ادامه تحصیل از طریق بدون آزمون می رساند که این دانشگاه در رشته گرایش های نگاشته شده در جدول(الف) فایل پیوست، برای سال تحصیلی 99-98 دانشجو می پذیرد. متقاضیان برای اطلاع بیشتر به فایل (پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی) مراجعه نمایند.

 


۱۳۹۸/۰۲/۰۹ - ۰۰:۰۰
۴۵۰ بازدید