اطلاعیه

بازنگری در ویرایش آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله/ دعوت برای ارسال چکیده تفصیلی تحقیقات

۱۳۹۸/۰۳/۲۱

 

بازنگری در ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران) و تدوین ویرایش پنجم آن، در دستور کار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار گرفته است.

از آنجا که این مرکز قصد دارد تا در فرآیند تدوین ویرایش پنجم استاندارد 2800 ایران، از نتایج حاصل از پژوهشهای کاربردی _ بنیادی صورت گرفته در جامعه دانشگاهی _ که مرتبط با حوزه های مورد بحث در ویرایش چهارم این استاندارد بوده و کفایت لازم جهت استناد را داشته باشند _ بهره ببرد، خواهشمند است نسبت به ارسال چکیده تفصیلی تحقیقات مربوطه، که در قالب پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و یا پروژه های مستقل، صورت گرفته، همراه با مقالات مستخرج از آنها که در مجلات معتبر بین المللی و ملی به چاپ رسیده باشد، حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری، اقدام شود.

همچنین، این مرکز از دریافت پیشنهادهای کارشناسی استادان آن دانشکده (دانشکده فنی و مهندسی)، در خصوص ضوابط مندرج در ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران و ارائه نظرات متناسب با آنها و مطالب جدیدی که پیشنهاد میشود در ویرایش پنجم مورد ملاحظه قرار گیرد، استقبال می کند.

موارد ارسالی توسط آن دانشکده (دانشکده فنی و مهندسی) در صورت کفایت، علاوه بر استفاده در کمیته های بازنگری، در نشست تخصصی که در شهریورماه سال جاری و با موضوع بررسی ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران برگزار خواهد شد نیز، ارائه میشود.

مستندات به صورت فایل و از طریق نشانی الکترونیکی std2800@bhrc.ac.ir ارسال شود.

صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir

تلفن: 6_02188255942

نمابر: 02188255941

وزارت راه و شهرسازی _ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی _ پژوهشکده ساختمان و مسکن.


 


۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۰۰:۰۰
۴۱۷ بازدید