اطلاعیه

آگهی اجاره مدت دار بخشی از زمین های زراعی دانشگاه با هدف کارآفرینی دانشجویی و درآمدزایی

۱۳۹۸/۱۱/۱۹

 

دانشگاه لرستان در نظر دارد در راستای مهارت افزایی، کارآفرینی دانشجویان و درآمدزایی در قالب قراردادهای مدت دار،  بخشی از زمین های زراعی خود را با شرایط خاص جهت احداث باغ و مزارع تولیدی، به صورت اجاره مدت دار با قیمت پایه سالانه برای هر هکتار 60,000,000 ریال (شصت میلیون ریال) از طریق مزایده  واگذار نماید.

 متقاضیان می توانند درخواست ها و قیمت های پیشنهادی خود را تا تاریخ 98/12/10 به دبیرخانه کمیسیون معاملات  دانشگاه لرستان، تحویل دهند.

آدرس دبیر خانه کمیسیون معاملات:  لرستان_ خرم آباد_ کیلومتر 5 جاده خرم آباد _ تهران، دانشگاه لرستان، سازمان مرکزی_ طبقه دوم_دفتر  مدیریت بودجه و تشکیلات اداری.

شماره تلفن تماس:06633120091


 


۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۰۰:۰۰
۴۴۱ بازدید