اطلاعیه

ایجاد سامانه تاپ (توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار) + آدرس اینترنتی دسترسی به سامانه تاپ

۱۳۹۸/۱۲/۰۶


سامانه تاپ برای تقویت ارتباط پایدار دانشگاه و جامعه(صنعت) ایجاد شده است.

آدرس سامانه توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ):

www.iranetop.ir

توسعه اقتصاد دانش بنیان، تلاش برای حمایت از نوآوری‌ها برای شکوفایی صنعت، ارتقای سطح مهارت دانش آموختگان مشمول خدمت سربازی،تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت و ارتقای توان فنی و مهندسی بنگاههای صنعتی براساس تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی دانشگاهی، از جمله مهم ترین اهداف اجرای «طرح تاپ» است.

سامانه تاپ، ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است.

به گفته محمدرضا صفی‌خانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان، تعداد 29 واحد صنعتی در سطح استان لرستان در سامانه تاپ، ثبت‌نام کرده‌اند که امید است تعداد ثبت‌نام‌ها افزایش یابد.

۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۰۰:۰۰
۶۷۰ بازدید