اطلاعیه

دریافت کارت دانشجویی

۱۴۰۱/۰۱/۰۸

به اطلاع دانشجویان دانشگاه لرستان می‌رساند کارت دانشجویی کلیه دانشجویان ورودی سال‌های 1399 و 1400 صادر شده و آماده‌ی تحویل به دانشجویان است.

دانشجویان برای دریافت کارت دانشجویی، بایستی شخصاً از تاریخ 14 فروردین‌ماه 1401 به واحد صدور کارت واقع در ساختمان دانشکده‌‌‌های «ادبیات و علوم انسانی» و «مدیریت و اقتصاد» {طبقه‌ی زیرزمین}، مراجعه نمایند.

همچنین دانشجویانی که به هر علت، کارت دانشجویی آنها مفقود شده است نیز بایستی به واحد صدور کارت، مراجعه کنند.

کارت دانشجویی، کارت شناسایی دانشجوست و ارائه انواع خدمات آموزشی، پژوهشی، تحصیلی، منوط به ارائه کارت دانشجویی است.


۱۴۰۱/۰۱/۰۸ - ۲۱:۳۳
۲۲۰۱ بازدید