اطلاعیه

چگونگی فعال نمودن کارت تغذیه

۱۴۰۱/۰۱/۰۹

به اطلاع دانشجویان گرامی دانشگاه لرستان می‌رساند برای فعال نمودن کارت تغذیه، بایستی پس از مشخص شدن وضعیت اسکان خوابگاه از تاریخ 14 فروردین‌ماه 1401 به واحد اتوماسیون مراجعه نمایند.

آدرس اینترنتی اتوماسیون تغذیه:

https://nd.lu.ac.ir

شماره تلفن تماس:

06633120105

اداره تغذیه دانشگاه لرستان


۱۴۰۱/۰۱/۰۹ - ۱۶:۳۳
۲۶۵۹ بازدید