اطلاعیه

برنامه جدید ساعات برگزاری کلاس‌ها

۱۴۰۱/۰۱/۲۰

اطلاعیه مهم:

به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه لرستان می‌رساند برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی، براساس تصمیمات تیم مدیریتی دانشگاه، همه‌ی کلاس‌های نوبت صبح دانشکده‌ فنی و مهندسی و دانشکده علوم‌پایه، در نیم‌سال جاری، از ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 برگزار می‌شوند.

همچنین، همه‌ی کلاس‌های نوبت صبح دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده دامپزشکی و دانشکده مدیریت و اقتصاد، در نیم‌سال جاری، از ساعت 9 تا 11 و 11 تا 13 برگزار می‌شوند.

تاریخ انتشار اطلاعیه: 20 فروردین‌ماه 1401.


۱۴۰۱/۰۱/۲۰ - ۱۵:۳۰
۲۰۶۸ بازدید