اطلاعیه

اطلاعیه شماره 2؛ زمان بندی مصاحبه تخصصی دکتری 1401 دانشگاه لرستان

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

برای مشاهده زمان بندی دعوت به مصاحبه تخصصی دکتری سال 1401 دانشگاه لرستان بر روی فایل پیوست، کلیک کنید.

دانلود فایل ضمیمه
اطلاعیه شماره 2: زمان بندی مصاحبه تخصصی آزمون دکتری سال 1401 دانشگاه لرستان
اندازه فایل : 564.2 KB

۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۱۲:۳۷
۵۹۷۹ بازدید