اطلاعیه

اطلاعیه عضویت در تعاونی مصرف دانشگاه لرستان

۱۴۰۱/۰۴/۱۹

به اطلاع اعضای هیئت علمی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه لرستان می‌رساند برای عضویت در تعاونی مصرف دانشگاه، اسامی خود را به‌صورت گروهی تا حداکثر 25 تیرماه امسال، تحویل ستاد رفاهی دانشگاه لرستان دهند.


۱۴۰۱/۰۴/۱۹ - ۱۶:۰۷
۱۶۹۴ بازدید