اخبار

مدیرامور عمرانی دانشگاه لرستان: طرح مدیریت سبز در دانشگاه لرستان شروع شد

۱۳۹۵/۱۱/۲۶

ظهر دوشنبه 25 بهمن ماه جلسه شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه لرستان به ریاست رئیس دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی تشکیل جلسه داد و مدیر امور عمرانی دانشگاه لرستان، ایمان بهرامی چگنی در این جلسه گفت:«ماده 190 برنامه پنجم توسعه بر استفاده کردن از انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرده است و نیز صرفه جویی در مصرف انرژیهایی همچون برق و گاز و نیز صرفه جویی در مصرف آب در ادارات».

ایمان بهرامی چگنی توضیح داد:«موضوعاتی همچون کلاس هوشمند، آزمون هوشمند نیز از مباحث زیرمجموعه مدیریت سبز هستند».

در این جلسه، رئیس دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی دستور داد جلسات شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه لرستان به صورت منظم تشکیل شوند ویک برنامه ریزی عملیاتی دقیق و مرحله ای برای تحقق مدیریت سبز انجام شود.


 


۱۳۹۵/۱۱/۲۶ - ۰۰:۰۰
۳۵۵۹ بازدید