اخبار

جلسه‌ی کارگروه اجتماعی، فرهنگی اتاق فکر استانی در دانشگاه لرستان و تأکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی

۱۳۹۵/۱۲/۱۵

 

رئیس اتاق فکر استانی گفت:«رسانه‌ها نقش مهمی در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی ایفا می‌کنند».

دکتر سیدپیمان هاشمی در جلسه‌ی کارگروه اجتماعی، فرهنگی اتاق فکر استانی که بعدازظهر روز سه‌شنبه دهم اسفندماه در دانشگاه لرستان تشکیل شد، تشریح کرد:«نقش رسانه‌ها مهم است و آنها می‌توانند فاصله‌ی بین احساس امنیت و امنیت را در جامعه، کاهش دهند».

در این جلسه، رئیس کارگروه اجتماعی، فرهنگی اتاق فکر استانی، رامین جانی‌پور نیز بر نقش رسانه‌ها تأکید کرد و گفت:«رسانه‌ها همیشه باید اخبار شفاف و اطلاعات واقعی را به مردم ارائه کنند و زبان مردم باشند».

جانی‌پور اظهار داشت:«مدیران هم باید از انتقادپذیری استقبال کنند و سعه‌ی صدر در برابر انتقادات داشته باشند».

وی تصریح کرد اصحاب رسانه باید به قدر کافی درباره صحت اخبار قبل از آنکه آنها را منتشر کنند اطمینان حاصل کنند.

جانی‌پور گفت:«رسانه‌ها همیشه باید اخبار واقعی و آمارهای واقعی را منعکس کنند».

اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌های خویش پرداختند و بر موضوعات زیر تأکید کردند:

- اهمیت نحوه جمع‌آوری آمار و تبدیل داده‌های آماری به داده‌های مفهومی و  اصلاح فرآیند جمع‌آوری آمار؛

- ارتباط تنگاتنگ امنیت و احساس امنیت و وابستگی این دو به یکدیگر با تأکید بر اهمیت بیشتر احساس امنیت؛

- نقش مهم مطبوعات و رسانه‌ها در برقراری احساس امنیت از طریق جلب اعتماد مردم با ارائه‌ی اخبار شفاف و واقعی، زبان مردم بودن، تأثیرپذیری کمتر از صاحبان سرمایه و قدرت و ارائه‌ی اخبار واقعی به مردم؛

- لزوم افزایش سواد رسانه‌ای و عدم صدور مجوز فعالیت مطبوعاتی به افراد غیرمتخصص؛

- لزوم افزایش  تحمل نقدپذیری مسئولان و سعه‌ی صدر مدیران و اجازه به مطبوعات و رسانه‌ها برای نقد آنان؛

- لزوم تحقیق کافی رسانه ها در مورد صحت اخباری که منتشر  می‌کنند؛

-  اهمیت آموزش مهارت‌های حل مسئله به عموم مردم توسط رسانه‌ها در راستای کاهش سطح خشونت و ناامنی.

در این جلسه، تصویب شد جهت تکمیل مباحث و نتیجه‌گیری بهتر، جلسه‌ی دیگری با حضور مسئولان ذیربط و نمایندگان رسانه‌ها، تشکیل شود.

 

اتاق فکر استانی کارگروه‌های متعددی دارد. هر کارگروه نیز بین 30 تا 40 عضو دارد.۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - ۰۰:۰۰
۱۷۶۵ بازدید