اخبار

اطلاعیه صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان

۱۳۹۶/۰۴/۰۴

800x600

اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه لرستان (رسمی‌- پیمانی) که تاکنون عضو صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه نشده‌اند می‌توانند با واریز مبلغ یکصد هزار تومان به حساب شماره 2709053100 و تحویل فیش واریزی و تقاضای کتبی خود به مدیرعامل این صندوق جناب آقای دکتر داریوش یاراحمدی، عضو صندوق شده و از تسهیلات و مزایای عضویت بهره‌مند شوند.

صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان

 ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ - ۰۰:۰۰
۴۲۵۷ بازدید