اخبار

سپاس جمعی از کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه لرستان از هیئت رئیسه

۱۳۹۶/۰۵/۰۸

جمعی از کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه لرستان از هیئت رئیسه دانشگاه تقدیر و سپاسگزاری کردند به این خاطر که هیئت رئیسه دانشگاه لرستان، به ویژه رئیس دانشگاه، دکتر خسرو عزیزی در سپردن بخش‌های زیادی از مدیریت‌های دانشگاه به کارکنان شاهد و ایثارگر، مساعدت داشته.


 

 


۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۰۰:۰۰
۲۹۷۸ بازدید