دو انتصاب

۱۳۹۶/۰۵/۱۴

 

دکتر خسرو عزیزی، رئیس دانشگاه لرستان، در احکامی، دکتر سیدنجم‌الدین الماسی را که عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی است با حفظ سمت آموزشی، به‌عنوان سرپرست مدیریت ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان و در حکمی دیگر و به پیشنهاد معاون پشتیبانی دانشگاه، حمیدرضا جمالی را به‌عنوان سرپرست مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه منصوب کرد.


 


۱۳۹۶/۰۵/۱۴ - ۰۰:۰۰
۳۶۱۵ بازدید