اخبار

دکتر کرم پور سرپرست گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان شد

۱۳۹۶/۰۶/۱۳

 

دکتر مصطفی کرم‌پور، سرپرست گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان شد.

با حکم رئیس دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی، دکتر مصطفی کرم‌پور به‌عنوان سرپرست جدید گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان منصوب و از زحمات دکتر اسماعیل رک‌رک که از سال 89 تاکنون عهده‌دار این منصب بوده است، تقدیر شد.

صبح روز دوشنبه، 13 شهریورماه در اتاق محل کار رئیس دانشگاه لرستان، تودیع و معارفه با حضور رئیس دانشگاه انجام شد.

دکتر اسماعیل رک‌رک می‌گوید:«گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان، رسالت نظارت و ارزیابی اعضای هیئت علمی و ارزیابی مؤسسات و مراکز علمی دانشگاهی استان را برعهده دارد».

 


 

 


۱۳۹۶/۰۶/۱۳ - ۰۰:۰۰
۵۷۹۷ بازدید