اخبار

18 دانشجوی مرکز آموزش عالی کوهدشت در کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی پذیرفته شدند

۱۳۹۶/۰۷/۲۳

 

تعداد 18 دانشجوی مرکز آموزش عالی کوهدشت که مرکز اقماری وابسته به دانشگاه لرستان است در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی برای سال تحصیلی 96/97 پذیرفته شدند.

دو رشته‌ی «زبان و ادبیات انگلیسی» و «ریاضیات و کاربردها»، رشته‌هایی هستند که دانشجویان برای آنها پذیرفته شده‌اند و اسامی پذیرفته‌شدگان و دانشگاه‌های پذیرنده، به این شرح است:

زینب احمدی؛ آنالیز ریاضی؛ دانشگاه مقصد: اهواز.

مریم پروین‌چگنی؛ ریاضی کاربردی؛ دانشگاه شاهد تهران.

سمانه لری؛ ریاضی کاربردی؛ دانشگاه لرستان (خرم‌آباد).

نیکو گراوند؛ ریاضی کاربردی؛ دانشگاه لرستان (خرم‌آباد).

سیده اعظم حسینی؛ ریاضی کاربردی؛ دانشگاه لرستان (خرم‌آباد).

سمانه پیامنی؛ ریاضی محض؛ دانشگاه لرستان (خرم‌آباد).

اعظم نظری؛ ریاضی کاربردی؛ دانشگاه لرستان (خرم‌آباد).

راضیه نظری؛ ریاضی کاربردی؛ دانشگاه لرستان (خرم‌آباد).

مریم مرادعلیوند؛ ریاضی کاربردی؛ دانشگاه مقصد: اصفهان.

شیدا قاسم‌نیا؛ ریاضی محض؛ دانشگاه لرستان (خرم‌آباد).

مهشید کریمی؛ ریاضی کاربردی؛‌ دانشگاه مازندران.

مینا اخلاقی؛ ریاضی کاربردی؛ دانشگاه لرستان (خرم‌آباد).

مهسا محمدخانی؛ ریاضی کاربردی؛ دانشگاه کاشان.

فهیمه پیریایی؛ ریاضی کاربردی؛ دانشگاه تفریش.

مونس شیرمهد؛ زبان و ادبیات انگلیسی؛ دانشگاه لرستان (خرم‌آباد).

انسیه ساروق‌فراهان؛ زبان و ادبیات انگلیسی؛ دانشگاه اصفهان.

سمیه قاسمی‌امرایی؛ آموزش زبان انگلیسی؛  

سمیه یونسی؛ آموزش زبان انگلیسی؛ دانشگاه تبریز.

گفتنی است رئیس مرکز آموزش عالی کوهدشت، دکتر «شهرام ملکی» است.


 


۱۳۹۶/۰۷/۲۳ - ۰۰:۰۰
۳۹۵۶ بازدید