اخبار

جلسه ارتباط دانشگاه و صنعت، با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی و نماینده پتروشیمی برگزار شد

۱۳۹۶/۰۸/۱۵

 جلسه‌ی تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه لرستان این‌بار با حضور مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان و نماینده‌ی پتروشیمی خرم‌آباد برگزار شد و تصویب شد در راستای تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه که از ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم است، کارگاه‌های آموزشی برای پرسنل پتروشیمی خرم‌آباد توسط دانشگاه لرستان برگزار شود.

این جلسه در صبح روز یکشنبه 14 آبان‌ماه در سالن جلسات ساختمان مرکزی دانشگاه لرستان (دانشکده علوم اقتصادی و اداری) به ریاست معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان، دکتر محمد فیضیان و حضور نماینده‌ی پتروشیمی خرم‌آباد، مهندس نوروزی برگزار شد و حاضران در جلسه، هر کدام دیدگاه‌های خود برای تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه را بیان کردند.

رویکرد معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان آن است که جلسات منظم ارتباط بین صنعت و دانشگاه را به نوبت در دانشکده‌های مختلف دانشگاه لرستان برگزار کند و با حضور اعضای هیئت علمی آن دانشکده و مدیران بخش صنعت، راهکارهای ارتباط بین دانشگاه و صنعت تقویت شود.

مفهوم دانشگاه نسل سوم، سه عنصر «آموزش»، «پژوهش»، و «کاربرد» دارد. دانشگاه لرستان بیش از 9 هزار دانشجو و بیش از 280 عضو هیئت علمی و تعداد شش دانشکده دارد.

مدیر ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاه لرستان، دکتر سیدنجم الدین الماسیان است. کارآفرینی و مهارت آفرینی از ارکان دانشگاه نسل سوم است. 


 


۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - ۰۰:۰۰
۳۵۱۷ بازدید