اخبار

گزارش تحول کیفی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان از زبان دکتر بارانی

۱۳۹۶/۰۸/۲۸

 

 

دکتر کیانوش بارانی، رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان است.

چه تغییراتی در سه سال گذشته رخ داده؟

دکتر بارانی، تشریح می‌کند:

1ـ  آزمایشگاه مرکزی 1 و2 (کشاورزی) در فضاهایی که واقعاً غیرقابل استفاده بوده توسعه پیدا کرده و سعی شده که با وجود مشکلات زیاد،  شرایط ایمنی و کاربری آزمایشگاهی در آنجا پیاده شود؛ به‌طوری که در حال حاضر یکی از بخش‌های مورد توجه  مهمانان و بازدیدکنندگان دانشگاه، فضای آزمایشگاه مرکزی است.

2ـ  خریدها از نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی (سال 93 بیش از 500 میلیون، سال 94 بیش از 800 میلیون، سال 95 بیش از 150 میلیون و سال 96 نزدیک به 550 میلیون تومان که قرارداد هم امضا شده) و تمام این تجهیزات در آزمایشگاه‌های مرکزی و دانشکده‌ها قرار دارند.

3ـ خریدهای خارجی عمده شامل دستگاه جذب اتمی نزدیک به 600 میلیون تومان موجود در آزمایشگاه مرکزی  کشاورزی، دستگاه  NIR به مبلغ 400 میلیون تومان موجود در آزمایشگاه مرکزی کشاورزی، دستگاه CHNSO   به ارزش 300 میلیون تومان موجود در دانشکده کشاورزی، دستگاه اسپکتروفتومتر 280 میلیون تومان  و دستگاه XRD  به مبلغ 800 میلیون تومان که برای دو دستگاه اخیر، قرارداد امضا و پیش پرداخت انجام شده و تا دوماه آینده تحویل خواهند شد؛ در مورد خرید XRD با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها مکاتبات زیادی انجام شده تا این دستگاه مجوز خرید از BAFA آلمان دریافت کند. تمام این تجهیزات برندهای معتبر هستند که از نمایندگان معتبر خریداری شده‌اند.

4ـ خریدهای زیاد دیگری نیز توسط دانشکده‌ها انجام شده؛ مثل خرید اخیر HPLC در دانشکده دامپزشکی.

5ـ  سعی شده است هیچ یک از تجهیزات آزمایشگاه مرکزی از سرویس‌دهی خارج نشوند و تعمیرات دوره‌ای به‌صورت مرتب انجام شده است. برای مثال، دستگاه SEM برای تعویض فیلامانت تنها  2 روز از سرویس‌دهی خارج بوده است. نگهداری  و سرویس بموقع این تجهیزات هزینه زیادی برای دانشگاه دارد.

6ـ  برای کیفی‌سازی آزمایشگاه مرکزی آنچه که در دنیا انجام می‌دهند پیاده‌سازی   ISO17025 است که شامل ایجاد ساختار مدیریتی آزمایشگاه، کالیبراسیون تجهیزات، صحه‌گذاری نتایج، انجام مقایسات بین آزمایشگاهی و.. بوده که در همین راستا با یک مشاور، قرارداد امضا شده و مدت 6 ماه است که در حال پیاده‌سازی هستیم؛ هرچند مشکلات زیادی در اجرای کار وجود دارد اما امیدواریم با کمک مدیریت ارشد دانشگاه، مشکلات برطرف شود. در همین راستا با کمک شبکه‌ی شاعا با اعتبار 30میلیون تومان، نمونه مرجع استاندارد برای دستگاه SEM خریداری شد و با حمایت شبکه راهبردی، یک نمونه 100 گرمی خاک به مبلغ 5 میلیون تومان برای کالیبراسیون جذب اتمی و TXRF خریداری شد.

7ـ  آزمایشگاه مرکزی در حال حاضر  عضو  شبکه‌ی  شاعا و عضو قطعی شبکه راهبردی است. عضویت قطعی در شبکه راهبردی، یک پروسه‌ی سه ساله بوده و شامل ارزیابی‌های کمی و کیفی زیادی است که در اینجا فرصت توضیح نیست.

8ـ  در اوایل امسال، دانشگاه لرستان از نظر توجه به آزمایشگاه‌ها و توسعه فضای آزمایشگاهی، جزء 10 دانشگاه برتر وزارت علوم قرار گرفت و تقدیر شد.

9ـ با وجود مشکلات زیادی که در زمینه‌ی پرسنل متخصص آزمایشگاهی داریم، مجموعه‌ی آزمایشگاه مرکزی از توان دانشجویان دکترا استفاده کرده و با کمترین هزینه‌ی پرسنلی، اداره شده است.

 

 

 


 


۱۳۹۶/۰۸/۲۸ - ۰۰:۰۰
۳۸۹۷ بازدید