اخبار

نشست رئیس دانشگاه لرستان و دبیر شورای صنفی دانشجویان برگزار شد

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

نشست دکتر علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان و رهام لک، دبیر شورای صنفی دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، این نشست، روز یکشنبه، 23 مهرماه سال جاری در اتاق کار رئیس دانشگاه لرستان برگزار شد.

در این نشست، آرش بهنود، نماینده دانشکده علوم پایه در شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان و عضو کمیته شهروندی شورای صنفی دانشجویان این دانشگاه نیز حضور داشت.

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان (رهام لک) در این نشست، برخی مهم ترین مطالبات صنفی دانشجویان به ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه لرستان از جمله موضوع تغذیه روز پنجشنبه را با رئیس دانشگاه لرستان در میان گذاشت.

وی درباره این موضوع توضیح داد که شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان با شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های منطقه پنج کشور در زمینه به اشتراک گذاشتن تجربیات در ارتباط و تعامل است.

در این نشست سایر موضوعات صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان همانند مسائل ایاب و ذهاب، تغذیه و سطح امکانات و زیرساخت های خوابگاه های دانشجویی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان در این نشست توضیح داد که شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان، همواره نشست های منظم با تیم مدیریتی دانشگاه لرستان دارد و همه کوشش آن است که مشکلات صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان رفع شوند و میزان رضایت دانشجویان افزایش یابد.

دکتر نظری تصریح کرد شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان نماینده منتخب دانشجویان است و مطالبات صنفی دانشجویان را به مسئولان دانشگاه منتقل می کند و البته فضای تعامل برای کاستن از نظام مسائل صنفی دانشجویان، حاکم است.

گزارش تصویری

۱۴۰۲/۰۷/۲۳ - ۱۴:۱۴
۳۹۳ بازدید