اخبار

تبدیل زمین خالی به زمین والیبال و نصب نیمکت های پارکی با حضور معاون دانشجویی دانشگاه لرستان در مجتمع خوابگاهی

۱۴۰۲/۰۷/۲۵

با حضور دکتر مهدی شاهین، معاون دانشجویی دانشگاه لرستان، زارعی، مدیر امور دانشجویی این دانشگاه و ماسوری، رئیس اداره خوابگاه های دانشگاه لرستان، زمین خالی بدون استفاده واقع در مجتمع خوابگاهی فاطمیه، به زمین والیبال شد تا دانشجویان بتوانند اوقات فراغت خود را با ورزش و نشاط سپری کنند؛ همچنین نیمکت های پارکی جدید در این مجتمع در حال نصب هستند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، صبح روز سه شنبه، 25 مهرماه سال جاری، دکتر شاهین، معاون دانشجویی دانشگاه لرستان از محوطه های مجتمع خوابگاهی فاطمیه سایت مرکزی دانشگاه لرستان که دانشجویان دختر در آن اسکان دارند بازدید کرد.

در بخشی از برنامه بازدید، معاون دانشجویی دانشگاه لرستان ضمن گفت وگو با سرپرستان خوابگاه های دانشجویی، بر روند نصب و استقرار نیمکت های پارکی خریداری شده دانشجویی، نظارت میدانی کرد.

همچنین، معاون دانشجویی دانشگاه لرستان از بخش های مختلف فضای سبز به ویژه بخش هایی که به تازگی درختکاری و نهال کاری شده اند بازدید کرد.

دکتر شاهین با نیروهای حراست فیزیکی مستقر در مجتمع خوابگاهی نیز گفت وگو کرد.

وی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: «هدف از بازدیدهای مستمر و متداوم این است که در هر مرحله بررسی کنیم تصمیمات مرحله قبلی تا چه حد اجرایی و عملیاتی شده اند».

معاون دانشجویی دانشگاه لرستان، توضیح داد: «نصب تور والیبال و تبدیل زمین بدون استفاده به زمین ورزشی والیبال در راستای تلاش برای این است که محیط خوابگاه یک محیط بانشاط برای دانشجویان باشد و دانشجویان با فعالیت های تربیت بدنی بتوانند سلامت خود را ارتقاء بدهند».

دکتر مهدی شاهین اظهار داشت: «براساس بازدیدی که در ترم گذشته از مجتمع خوابگاهی فاطمیه صورت گرفت یکی از مطالبات دانشجویان تقویت فضای سبز و تجهیزات و امکانات تربیت بدنی و رفاهی در خوابگاه بود».

دکتر شاهین بیان کرد: «خداوند را شکرگزارم که وعده ما تحقق یافت و با همکاری مدیریت امور عمرانی دانشگاه لرستان، توانستیم تعداد 30 نیمکت ویژه پارکی در محوطه خوابگاه نصب کنیم که مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد».

معاون دانشجویی دانشگاه لرستان ادامه داد: «همچنین یک فضای مناسبی برای ورزش دانشجویان دختر ساکن این خوابگاه ها که ورزش والیبال است راه اندازی شد».

دکتر مهدی شاهین تصریح کرد: «امید است اینگونه حرکت ها به سرعت در آینده نزدیک در سایر خوابگاه های دانشجویی نیز اتفاق بیفتد».

گفتنی است تبدیل زمین خالی بدون استفاده به زمین والیبال توسط اداره تربیت بدنی دانشگاه لرستان صورت گرفت که زیرمجموعه کاری معاونت دانشجویی این دانشگاه محسوب می شود.

گزارش تصویری

۱۴۰۲/۰۷/۲۵ - ۱۰:۳۰
۶۴۷ بازدید