اخبار

معاون دانشجویی دانشگاه لرستان از سلف سرویس مرکزی این دانشگاه بازدید کرد

۱۴۰۲/۰۸/۰۸

دکتر مهدی شاهین، معاون دانشجویی دانشگاه لرستان از بخش های مختلف سلف سرویس مرکزی این دانشگه بازدید و با دانشجویان درباره کیفیت غذا گفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، ظهر روز دوشنبه، 8 آبان ماه، دکتر مهدی شاهین، معاون دانشجویی دانشگاه لرستان راهی سلف سرویس مرکزی دانشجویی دانشگاه لرستان شد و ضمن بازدید از بخش های مختلف این مجموعه، با دانشجویان دختر و پسر دانشگاه لرستان درباره کیفیت غذا گفت وگو کرد.

در این بازدید، روح اله کریمی، رئیس اداره تغذیه دانشگاه لرستان نیز حضور داشت و به پرسش های دانشجویان درباره کیفیت غذا، پاسخ داد.

همچنین، دانشجویان، پیشنهادات خود را خطاب به معاون دانشجویی دانشگاه لرستان (دکتر شاهین) و رئیس اداره تغذیه دانشگاه لرستان (روح اله کریمی) ارائه کردند.

روح اله کریمی، رئیس اداره تغذیه دانشگاه لرستان نیز در گفت وگو با دانشجویان، رسالت سنگین نیروهای سلف سرویس (پیمانکار مربوطه) را که ساعت ها در محل کار هستند و تلاش می کند رضایت دانشجویان در چارچوب قوانین ابلاغی وزارت علوم، تقویت شود تبیین کرد.

گزارش تصویری

۱۴۰۲/۰۸/۰۸ - ۱۳:۱۵
۱۴۹۹ بازدید