اخبار

رویداد ملی دانشجویی شروع در دانشگاه لرستان برگزار شد

۱۴۰۲/۰۸/۱۵

نخستین رویداد ملی دانشجویی «شروع» ویژه دانشگاه لرستان، با موضوع توسعه اقتصاد دانش بنیان و تشریح روند رشد هسته ها و واحدهای فناور را معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه با همکاری مرکز رشد شروع، برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، این رویداد دانشجومحور، در روز دوشنبه، 15 آبان ماه سال جاری با استقبال دانشجویان دانشگاه لرستان در محوطه روبه روی دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه برگزار شد.

دانشجویان به این مکان مراجعه کردند و انواع ایده ها و طرح های خود را با منتورها در میان گذاشتند تا در مسیر کارآفرینی و تبدیل ایده به ثروت در آینده قرار بگیرند.

در این رویداد هدف آن است که ایده های اولیه دانشجویان در رابطه با کارآفرینی و فناوری در مسیر تولید و تجاری سازی قرار بگیرند.

منتورهای تخصصی در گفت وگوهای چهره به چهره با دانشجویان، مسیر مذکور را برای دانشجویان تشریح می کنند تا هدایتگری صحیح برای دانشجویان صورت گیرد.

این رویداد در راستای تقویت اقتصاد دانش بنیان برگزار شد.

در این رویداد، دانشجویان در دورهمی های صمیمی و گفت وگومحور ایده های پیشنهادی خود را با منتورهای تخصصی در میان گذاشتند.

مرکز رشد نوآوری شروع یک واحد پژوهشی مستقل ملی در زمینه اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر تلاش برای رفع یا کاهش نظام مسائل کشور است.

هدف آن است که جوانان، دانشجویان و نخبگان برای حل نظام مسائل کشور، ایده پردازی جامعه محور را تقویت کنند و فرهنگ کارآفرینی نیز گسترش یابد.

در این رویداد تخصصی کارآفرینی و فناور ایده هایی که قابلیت تبدیل به فناوری دارند با رویکرد گفت وگومحور به اشتراک گذاشته می شوند.

مِنتور شخصی است که با موفقیت یک مسیر تخصصی کارآفرینی و فناوری را سپری کرده است و تجربیات خویش را در اختیار دیگران قرار می دهد.

گفتنی است معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، دکتر مصطفی کرم پور، مسئول راه اندازی مرکز رشد و فناوری دانشگاه لرستان، دکتر محمد جعفری و مدیر مرکز نوآوری این دانشگاه دکتر سروش آزادبخت است.

گزارش تصویری

۱۴۰۲/۰۸/۱۵ - ۱۲:۵۱
۵۳۶ بازدید