اخبار

دیدگاه رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان و برخی اعضای هیئت علمی درباره روز جهانی پیشگیری از تخریب محیط زیست در جنگ

۱۴۰۲/۰۸/۱۸

15 آبان روز جهانی پیشگیری از تخریب محیط زیست در جنگ است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، به همین مناسبت، در کلیپ تهیه شده توسط دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان، دکتر علی حقی زاده، رئیس این دانشکده، دکتر مرتضی قبادی، عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه لرستان، دکتر رحیم ملک نیا، عضو هیئت علمی گروه جنگل دانشگاه لرستان و دکتر اشکان بنان، عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشگاه لرستان، دیدگاه علمی خود را درباره ارتباط بین جنگ و تخریب محیط زیست بیان کرده اند.

برای دیدن دیدگاه ها بر روی فایل پیوست (کلیپ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان) کلیک کنید:

دانلود فایل ضمیمه
کلیپ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان
اندازه فایل : 38.6 MB

۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۱۷:۲۶
۲۲۲ بازدید