اخبار

جمعی از دانش آموزان دورود از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان بازدید کردند

۱۴۰۲/۰۸/۲۸

جمعی از دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی (دوره دوم) شهرستان دورود از بخش های مختلف آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، این بازدید در راستای تقویت ارتباط بین دانشگاه با مدارس صورت گرفت.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، دکتر علی فرمانی است.

در این بازدید، کارشناسان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان توضیحات لازم را درباره تجهیزات و امکانات و خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان برای دانش آموزان ارائه کردند.

دانش آموزان پرسش های خود درباره کارکرد تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان مطرح کردند.

کارشناسان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان به پرسش های دانش آموزان پاسخ دادند.

گزارش تصویری

۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۰۸:۵۰
۵۷۴ بازدید