اخبار

نشست هیئت تضمین کیفیت آموزش عالی لرستان و تأکید بر ارتقای شفافیت مالی

۱۴۰۲/۰۳/۰۴

در نشست هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان لرستان بر تقویت شاخص‌های شفافیت مالی مراکز آموزش عالی با تأکید بر مؤسسات غیرانتفاعی استان لرستان تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، این نشست به ریاست دکتر علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان در اتاق جلسات حوزه ریاست این دانشگاه برگزار شد.

دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان لرستان دکتر علی‌حیدر نصرالهی است.

دکتر علی نظری، رئیس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان لرستان در این نشست بر این نکته تصریح کرد که مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی باید هرچه درآمدزایی می‌کند برای ارتقای شاخص‌ها و زیرساخت‌های آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و آزمایشگاهی استفاده شود.

دکتر نظری در این نشست خواستار شد شفافیت مالی مؤسسات غیرانتفاعی آموزش عالی استان لرستان، ارتقاء یابد و دایره نظارت بر موضوعات مالی، تقویت شود.

وی تصریح کرد ساز و کارهای نظارت بر همه امور دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان لرستان بایستی ارتقاء یابد و نظارت‌ها فقط محدود به بخش‌های کاری خاصی نباشند.

گزارش تصویری

۱۴۰۲/۰۳/۰۴ - ۱۳:۳۴
۷۳۰ بازدید