ارتباط با ما

آدرس دانشــگاه

استان لرستان - شهرستان خرم آباد - كيلومتر 5 جاده تهران - سازمان مركزي دانشگاه لرستان - كدپستي 44316-68151 - صندوق پستي465

جهت ارتباط با شماره های داخلی دانشگاه پس از شماره گیری یکی از تلفنهای گویا شماره داخلی مورد نظر را بگیرید

تلفن گویا:   5- 33120001

مرکز تلفن دانشگاه: 33120097 و 33120106

پیش شماره خرم آباد:066

نام واحد

مستقیم

داخلی

تلفن خانه

 33120001-5،  33120097   331200106      

1101

حوزه ریاست و روابط عمومی

فکس دفتر ریاست

33120104

 

دفترریاست

33120100- 33120062

1105

دفترریاست

33120622

1107- 1103

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

33120401

1119

روابط عمومی

33120101

1244

گروه همکاری های علمی بین المللی

33120067

 

مدیریت هسته گزینش

33120616

1259-1260-1261

مدیردفتر حقوقی

33120108

1211

اداره امور قراردادها و رسیدگی به شکایات

-

1210

اداره امور حقوقی

-

1212

دبیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

33120737

1219

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

33120332

1218- 1220

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

33120117

1512

دفتر هماهنگی مراکز اقماری

-

1292

آبدارخانه حوزه ریاست

-

1288

حراست دانشگاه

مدیر حراست

33120093

1221

MPLS

33120057

-

معاون حراست

 

1208

اداره حفاظت فیزیکی و پرسنلی

33120094

1311

اداره حفاظت اسناد و مدارک

 

1304

 

 

 

مرکز بی سیم

33120402

1405

نهاد رهبری

دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه لرستان

33120071

1271

مدیر اجرایی نهاد دانشگاه لرستان

33120107

1268

معاون نهاد و دفتر نهاد واحد خواهران دانشگاه

33120068

 

دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای استان

 33120589 فکس

 

دفتر هم اندیشی اساتید

-

1269

معاونت پشتیبانی و توسعه

دفتر معاون پشتیبانی

33120090

1115

مدیر امور اداری

33120084

1232

معاون امور اداری

33120340

1277

کارگزینی هیات علمی

33120339

1283

کارگزینی کارکنان

33120110

1279

مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

33120091

1241

معاون بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

-

1247

گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

-

1251

گروه تحول اداری

-

1250

حسابداری دانشجویی

33120625

 

مدیر امور مالی

33120348

1232

مسئول دفتر مدیر امور مالی

-

1230

تلفن گویای امور مالی

33120098

-

اداره دریافت و پرداخت

-

1231-1226

اعتبارات

-

1235

صدور چک

-

1233

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

-

1226

حسابداری تدارکات

-

1228

بایگانی امور مالی

-

1242

اداره رسیدگی به اسناد

-

1228

دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اداری

33120342

1298

اداره استخدام انتصابات و ترفیعات

-

1280

کاربر رایانه

-

1282

دبیرخانه مرکزی

33120325

1239

کارپردازی

33120089

-

کارپردازی

33120326

1265

کارپردازی

33120470

1264

انبار مرکزی

33120337

-

واحد نقلیه

33120345

-

رئیس اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

33120587

1296

کارشناسان اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

33120087

1324

کارشناسان اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

-

1275

تاسیسات

33120333

 

بسیج اساتید

33120581

-

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دفتر معاون فرهنگی

33120349

1213

مدیریت امور فرهنگی

33120113

-

بسیج دانشجویی واحد برادران

33120116

-

بسیج دانشجویی واحد خواهران

33120115

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

33120092 - 33120085  نمابر

1123

دفتر معاون پژوهش و فناوری

  33120092 - 33120085  نمابر

1121

مدیر امور پژوهشی و فناوری

 

1216

معاون مدیر پژوهشی و فناوری

 

1216

کتابخانه مرکزی

33120661

1902

چاپ و نشر

33120064

1207

اداره خدمات پژهشی

33120065

1205

مدیریت ارتباط با جامعه و کار آفرینی

33120058

1290

معاون ارتباط با جامعه و کار آفرینی

33120066

-

رئیس گروه پژوهش های کاربردی

33120066

1297

رئیس گروه ارتباط با جامعه و کار آفرینی

33120066

1297

مدیر فناوری

33120119

 

آزمایشگاه مرکزی

33120665

-

معاونت دانشجویی

دفتر معاونت دانشجویی

33120086

1111

مدیر امور دانشجویی

33120114

-

دبیرخانه کمیته انضباطی

 

1236

دبیرخانه کمیسیون موارد خاص

 

1236

امور خوابگاهها

33120344

-

رئیس اداره تغذیه

33120083

-

خوابگاه زینب(س)

33120070

-

خوابگاه خدیجه(س)

33120626

-

خوابگاه رقیه(س)

33120629

-

خوابگاه معصومه(س)

33120627

-

تربیت بدنی

33249271

-

مرکز بهداشت

33120409

-

ستاد رفاهی دانشگاه

 33120600

-

دندانپزشکی

 

-

صندوق رفاه دانشجویان

33120096

1516

سلف سرویس

33120336

-

دبیرخانه خوابگاه های خودگردان

33120736

1517

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

33120088

1203

کارشناسان معاونت آموزشی

-

1204

گروه امور استعدادهای درخشان

33120341

1273

مدیریت تحصیلات تکمیلی

33120739

1246

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

33120111

1245

دبیرخانه هیات ممیزه

33120335

1262

رئیس هیات اجرایی جذب هیات علمی

33120095

1224

کارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی

-

1223

کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی

-

1222

مدیر امور آموزشی

33120060

1626

معاون امور آموزشی

33120400

1627

کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام مشمولان + مهمانی و نقل و انتقال

-

1628

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام مشمولان + مهمانی و نقل و انتقال

-

1629

اداره دانش آموختگان (صدور دانشنامه - تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات)

33120601

1630

کارشناسان اداره امتحانات ( بررسی پرونده آموزشیو صدور گواهینامه موقت)

-

1631

رئیس اداره امتحانات ( بررسی پرونده آموزشیو صدور گواهینامه موقت)

-

1632

واحد بایگانی

-

1634

واحد رایانه

33120347

1633

دفتر مدیر امور آموزشی و دبیرخانه آموزش کل

33120059

1625

دانشکده فنی و مهندسی

دفتر رئیس دانشکده

33120327

1501

معاونت پژوهشی

 

1505

معاونت آموزشی

33120738

-

آموزش دانشکده

33120738

1511

گروه عمران

-

1503

تحصیلات تکمیلی

-

1502

گروه برق

-

1504

گروه معدن

-

1509

گروه کامپیوتر

-

1506

گروه شهرسازسی

-

1507

گروه مکانیک

-

1508

امور عمومی دانشکده

-

1510

دانشکده مدیریت و اقتصاد

رئیس دانشکده

33120112

1415

دفتر رئیس دانشکده

33120102

1428

اداره آموزش

33120099

1416

کارشناسان آموزش

-

1415

گروه اقتصاد و مدیریت

-

1413

مدیریت  آموزش -نحصیلات تکمیلی

-

1416

کارشناس آموزش و گروه اقتصاد

-

1413

امور عمومی دانشکده

-

1425

دفتر تاسیسات

-

1401

 شرکت تاسیسات

-

1404

مرکز پیام

-

1405

دانشکده ادبیات

دفتر ریاست

33120103

1403

امور عمومی

-

1402

آموزش

33120069

1424

تحصیلات تکمیلی

-

1412

معاون پژوهشی

33120647

1409

گروه زبان و ادبیات فارسی

-

1406

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

-

1414

گروه معارف و فلسفه

-

1429

گروه تربیت بدنی

-

1407

گروه جغرافیا

-

1419

گروه تاریخ  و باستان شناسی

-

1420

گروه علوم سیاسی و حقوق

-

1421- 1423

گروه روانشناسی

-

1426

گروه زبان و ادبیات عربی

-

1427

گروه علوم تربیتی

-

1417

معاونت آموزشی

33120328

1422

فارغ التحصیلان

-

1430

دانشکده علوم پایه

ریاست دانشکده

33120611

1774

دفتر ریاست

-

1700

معاون پژوهشی و فناوری

-

1781

معاون آموزشی دانشکده

-

1775

کارشناس آموزش دانشکده

-

1745

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه شیمی

-

1770

کارشناس گروه شیمی

-

1773

مدیر گروه شیمی

-

1779

تحصیلات تکمیلی دانشکده

-

1769

آموزش دانشکده

33120619

1778

گروه ریاضی

-

1733-1734

مدیر گروه ریاضی

-

1735

گروه آمار

-

1738

دبیرخانه دانشکده

-

1739

گروه زیست شناسی

-

1765

آزمایشگاه  زیست شناسی گیاهی

-

1771

آزمایشگاه زیست جانوری

-

1772

آقای الماسیان

-

-

دکتر علی بهاری

-

1706

      دکترمهرداد دادستانی

-

1719

دکتر عبدالله یاری ودکتر محسن عادلی

-

1727

دکتر فرحمن حکیم پور وعباس دادخواه

-

1715

دکتر شاملویی ودکتر سوری

 

1740

مدیر امور عمومی دانشکده

33120609

1737

کارپردازی دانشکده

-

1744

آبدارخانه

-

1776

آقای محمدی

-

1794

خانم مددکار

-

1786

سایت دانشکده

-

1792

آزمایشگاه زمین شناسی زیرزمین

-

1791

FTIRآزمایشگاه

-

1766

گروه آمار و علوم کامپیوتر

-

1734

گروه فیزیک

-

1730

مدیر گروه فیزیک

-

1731

گروه زمین شناسی

-

1762

مدیر گروه زمین شناسی

-

1764

آزمایشگاه خانم امینی

-

1780

آزمایشگاه محاسباتی گروه فیزیک

-

-

کارشناس پژوهش

-

1783

آزمایشگاه مرکزی

33120665

-

دکتر نادر اسدیان فیلی

-

1716

دکتر رضاسپه وند

-

1711

دکتر علی کاکانژادی و دکترعابدین زبردستی

-

1726

دکتر رضا صادقی سرابی ودکتر سیف الله بهرامی کیا

-

-

دکتر بیرانوند ودکتر یاراحمدی

-

-

دکتر نظری و دکترعبدالرضا مصلایی

-

1710

دکتر رضا زارعی ودکتر ایرج مغفوری

-

1702

دکتر احمد احمدی ودکتر زهرا طهماسبی

-

1722

دکترفریده آذربانی ودکتر ناهید سرلک

-

-

دکترساریخانی و دکتر فرهپور ودکترقاسمی دهنوی

-

1705

دکترامین صالحی ودکتر همایون بهرامی ودکتر محمد رضا امامی

-

1713

دکتر سید پیمان هاشمی ودکتر علیرضا غیاثوند

-

-

دکتر مجتبی قاسمی ودکترعلی بارانی

-

-

دکتر امیرقاسم غضنفری ودکتربهمن غضنفری

-

-

دکتر علی ثامری ودکتر سید مرتضی میرافضل

-

-

دکتر علیرضا قلی پور

-

1743

دکتر امین جمشیدی

-

1748

دکتر حسن زمانیان

-

1763

دکتر اصغر خسروی

-

1742

اتاق فکر

-

1750

آزمایشگاه شیمی آلی

-

1758

دکتر حمید رضا شاملویی

-

1741

دکتر عباس دادخواه

-

1740

دکتر بیگلری

-

1746

خانم  دکتر زارعی

-

1787

آزمایشگاه شیمی تجزیه

-

1753

دانشکده دامپزشکی

دفتر رئیس دانشکده

33120109

1601

رئیس دانشکده

33120109

1602

آموزش دانشکده

33120606

1639

معاون آموزشی دانشکده

33120605

1615

بیمارستان دامپزشکی

33120649

-

تلفن گویای دانشکده

-

-

امور عمومی دانشکده

-

1624

گروه آموزشی پاتوبیولوژی

-

1636

گروه آموزشی علوم درمانگاهی

-

1637

آزمایشگاه میکروب شناسی

-

1638

آزمایشگاه انگل شناسی

-

1611

آزمایشگاه ویروس شناسی

-

1610

آزمایشگاه بیوشیمی

-

1612

آزمایشگاه بافت شناسی

-

1613

آزمایشگاه فیزیولوژی

-

1623

آزمایشگاه بهداشت

-

1620

دبیرخانه

-

1624

سایت رایانه

-

1621

نگهبانی

-

1614

دکتر محمد حسین قارونی

-

1604

دکتر محسن عباسی

-

1605

دکتر حسن نوروزیان

-

1606

دکتر قاسم فرجانی کیش - دکتر رائی

-

1607

دکتر امید دزفولیان

-

1608

دکتر احسان رشیدیان

-

1609

دکتر حسن نایب زاده

-

1616

دکتر علیرضا راکی - دکتر مسعود علیرضایی

-

1617

دکتر مجید طاعتی

-

1618

دکتر نعمت شمس

-

1619

دکتر حمید رضا شکرانی

-

1622

دانشکده کشاورزی

دفتر ریس دانشکده

33431917

2094

دفتر ریاست

 

2095

فکس دفتر ریاست

33431917

-

معاون آموزشی دانشکده

33431914

2005

امور عمومی

-

2020

معاونت پژوهشی

33430161

2002

آموزش دانشکده

33431913

2013

کارشناس علوم خاک

-

2016

آزمایشگاه تغذیه دامی

-

2040

گروه منابع طبیعی

-

-

گروه آب

-

2014

آبدارخانه

-

2004

اتاق خدمات

-

2077

اتاق شورا

-

2092

آزمایشگاه باغبانی

-

2038

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

-

2056

آزمایشگاه جنگل

-

2039

آزمایشگاه حشره شناسی

-

2035

آزمایشگاه زراعت(رحمتی)

-

2047

آزمایشگاه سم شناسی

-

2041

آزمایشگاه شیمی خاک

-

2079

آزمایشگاه علوم طیور

-

2042

آزمایشگاه فیزیک خاک(خاک عمومی)

-

2071

آزمایشگاه قارچ شناسی

-

2067

آزمایشگاه گیاه شناسی(طولابی)

-

2047

آزمایشگاه مرتع و آبخیزداری

-

2043

آزمایشگاه مرکزی

-

2078

انبار و مسئول خدمات

-

2010

انتظامات اداری

-

2076

انتظامات خوابگاه

-

2070

انتظامات درب ورودی

-

2084

بسیج برادران

-

2044

بسیج خواهران

-

2024

تاسیسات خوابگاه

-

2086

خانه فرهنگ

33431951

2032

تحصیلات تکمیلی دانشکده

-

2045

دفتر نهاد رهبری

-

2028

روابط عمومی

-

2092

سایت اداری طبقه بالا

-

2003

سایت کامپیوتر(ملک محمدی)

-

2081

سرپرست خوابگاه

-

2091

مجتمع خوابگاهی

33400193

2091

سلف سرویس

-

2093

کارپردازی دانشکده

-

2021

کارشناس آموزش دانشکده

-

2012

کارشناس گروه آب

-

2014

کارشناس گروه  باغبانی

-

2009

کارشناس گروه توسعه و بیو سیستم

-

2065

کارشناس گروه جنگل

-

2063

کارشناس گروه خاک

-

2016

کارشناس گروه زراعت

-

2018

کارشناس گروه شیلات و محیط زیست

-

2064

کارشناس گروه گیاهپزشکی

-

2011

کارشناس گروه مرتع

-

2062

کارشناس پژوهشی

-

2015

کارگاه آموزشی

-

2026

کتابخانه(خانم حیاتی)

-

2051

کلینیک دامپزشکی

-

2080

گلخانه

-

2090

مخابرات

-

2000-2001

معاونت پژوهشی

-

2002

هماهنگی اساتید

-

2052

احتشام نیا -مومیوند

-

2031

اسماعیلی-دانشور

-

2022

اکبرپور-گراوند

-

2034

باجلان-گودرزی-نظریان

-

2027

ترنیان-زینی وند

-

2066

جعفری-عیسوند-اکبری

-

2030

جلالی-بیرجندی

-

2072

حقی آبی-حزباوی-شهبازی

-

2081

حقی زاده

-

2066

خسرو عزیزی(زراعت)-حیدری

-

2006

خسروی نیا-آذرفر

-

2057

دانشور-بنان

-

2022

درویش نیا-نصرالهی

-

2036

رضایی نژاد-موسوی فرد

-

2037

سعیدی نیا- قنبری

-

2008

سوسنی-عادلی

-

2060

شاکرمی(گیاهپزشکی)-بازگیر

-

2011

طهماسبی-پیله ور

-

2069

عالینژادیان-محمدی

-

2017

عبدالرضا احمدی-غلامرضایی

-

2007

فیضیان-زاهدی

-

2029

قبادی-نصری

-

2088

کیانی-محمدزاده-پریزادیان

-

2055

ماسوری-خالداری

-

2059

متین فر-ملکی

-

2053

ملک نیا-باده بان

-

2061

نقوی-رحیمیان

-

2070

هادی احمدی

-

2050

یونسی-شاهی نژاد-ترابی

-

2025

کتابخانه و آمفی تئاتر مرکزی

ریاست

33120661

1919

کارشناس مسئول

33120661

1902

مرجع

-

1903

مخزن

-

1904

فهرست نویسی

-

1905

آبدارخانه

-

1907

جستجوی منابع

-

1908

آمفی تئاتر مرکزی

33120113

1911

مرکز آپا

33120662

-

مرکز آموزش عالی الشتر

ریاست

-

2202

امور مالی و اداری

-

2208

آموزش

-

2209

اتوماسیونو کتابخانه و فناوری

-

2211

نگهبانی

-

2212

مرکز آموزش عالی نورآباد

ریاست

-

2306

امور مالی وکارپردازی

-

2303

آموزش

-

2304

کتابخانه

-

2302

نگهبانی

-

2304

امور فرهنگی

-

2300

امور دانشجویی

-

2301