06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩

امروز

معاونت پژوهش

دکتر  محمد حكاك
رشته تحصیلی: مديريت استراتژيك
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مديريت
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: hakak.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: md_hakak@yahoo.com

 

 

 

 

 

 


سوابق علمی و تحصیلی

 1. کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه تهران

 2. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه تربیت مدرس

 3. دکترای مدیریت گرایش مدیریت استراتژیک (سیاستگذاری) ، دانشگاه شهید بهشتی

 

 

کتب منتشر شده
 1. کنترل استراتژیک

افتخارات کسب شده
  سوابق اجرایی
  1. مدیر گروه مدیریت بازرگانی سال 78

  2. عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه لرستان- سال 79

  3. مدیر گروه مدیریت بازرگانی- سال 79

  4. عضو کمیته ارزیابی آثار علمی دانشکده - سال 80

  5. عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشکده اقتصاد- سال 8

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات